Opstellen van een CV

Opstellen van een CV


Het Curriculum Vitae (CV) is een belangrijk document waarin iemand kort zijn of haar leven omschrijft, met name wat betreft behaalde diploma’s, competenties en werkervaring. Samen met een begeleidende motivatie vormt het CV bij het solliciteren een goede eerste introductie aan de eventueel toekomstige werkgever. Op deze pagina staan in het kort wat handgrepen beschreven voor het maken van jouw eigen CV.

Richtlijn voor de structuur van je persoonlijke CV

Het is aan te raden om maximaal 2 A4 pagina’s te gebruiken. Meer informatie is vaak irrelevant en zorgt voor desinteresse bij de lezer. Het is dan ook sterk van belang goed na te denken over welke inhoud interessant is en welke beter weggelaten kan worden. Een baan van 3 weken op je CV zetten is vaak voor een werkgever niet interessant. Ook zal de werkervaring die op is gedaan bij een supermarkt weinig relevant zijn voor een werkgever in het onderzoeksveld. Mocht er verder nog weinig op staan, dan kan je er natuurlijk wel mee aangeven dat je trouw bent en niet iedere paar maanden een nieuwe baan hebt.

Omdat je CV je visitekaartje is, is het sterk van belang om goed op te letten op spel-, typ-, en grammaticafouten. Let ook op met het gebruik van afkortingen, niet iedere afkorting zal bij elke lezer bekend zijn.

Om je CV overzichtelijk te houden is het van belang om een overzichtelijke blad verdeling te hanteren. Vaak wordt gebruik gemaakt van een chronologische volgorde. Echter is het ook mogelijk om bij de meest recente ervaringen te beginnen. Het is hierbij wel belangrijk om de volgorde consequent door te voeren. Vermeld hierbij dan ook altijd alleen maar juiste informatie.

Aan het begin van je CV komen eerst altijd je persoonlijke gegevens. Noem hierbij in ieder geval je naam, adres, woonplaats, leeftijd, (mobiele) telefoonnummer en e-mail adres. Op deze manier zorg je er voor dat je gevonden kan worden en weet de lezer met wie deze te maken heeft. Mocht je een website hebben dan is het verstandig is deze hier ook te vermelden. Vaak wordt er via internet nagezocht wie je bent. Dan is het fijn dat de lezer geleid wordt naar een pagina waar jij goed naar voren komt. Tegenwoordig is het ook steeds gebruikelijker om een foto bij te voegen, dit geeft een beter beeld bij de persoon achter de CV.

Relevante inhoud

Het is inmiddels duidelijk dat er goed nagedacht dient te worden over de inhoud van je CV, maar wat is nou relevante informatie?

Om de lezer direct een indruk te geven over jou als persoon, vaardigheden en ambities kan na je persoonlijke gegevens een kort profiel worden geschreven. Je geeft hierbij in een paar zinnen kort een indruk om de lezer een beter gevoel te geven van je beweegredenen.

Begin je net op de arbeidsmarkt of in het vakgebied waarin je solliciteert, dan is het aan te raden om te beginnen met een kopje opleidingen. Hierin omschrijf je de studies die je hebt gevolgd. Noem hierbij periode, instelling, studie, plaats en afstudeerrichting. Afhankelijk van de gevolgde studie is het handig om je (keuze)vakken te benoemen. Ben je (summa) cum laude afgestudeerd, schroom dan niet dit te vermelden. Hier kunnen ook certificaten, gevolgde cursussen, relevante bijscholing en je talen worden benoemd. Echter wordt dit ook vaak aan het eind, na de werkervaring, benoemd om een duidelijk onderscheid tussen studie en vaardigheden te creëren.

Het volgende punt is erg belangrijk, namelijk je werkervaring. Geef hierbij aan wie de werkgever was en welke functie je hebt bekleed. Geef ook beknopt aan wat de werkzaamheden waren bij de betreffende baan. Vermeld bij iedere baan daarnaast ook de periode, het bedrijf en de plaats. Mocht je een groot aantal kleine bijbaantjes hebben gehad en verder geen langdurige baan, dan is het verstandig deze te bundelen onder de noemer ‘diverse bijbaantjes’. Hiermee geef je aan dat je niet te beroerd bent om te werken, zonder je CV onnodig lang te maken.

Bij werkervaring kun je gelopen stages ook vermelden, dit kan eventueel ook in een apart kopje. Een stage is eigenlijk pas relevant bij een periode van minimaal 3 maanden. Als de stage aansluit op de functie waarop je solliciteert, dan kan die veel toegevoegde waarde hebben voor een werkgever.

Heb je veel nevenactiviteiten gedaan? Dan kan je deze na je werkervaring onder een eigen kopje vermelden. Denk hierbij aan organisatorische, bestuurlijke taken of vrijwilligerswerk. Hierbij geef je weer beknopt de werkzaamheden aan.​

Zoals eerder benoemd is het ook verstandig om de talen die je kent te benoemen. Omschrijf hierbij ook in welke maten je de taal beheerst, zowel mondeling als schriftelijk. Het is eventueel nog mogelijk om hobby’s en interesses op te nemen in je CV, maar dit is geen vereiste. Dit geldt eveneens voor het benoemen van referenties, dit doe je voornamelijk bij je werkervaring. Je kunt het best vermelden dat de referenties op aanvraag beschikbaar zijn, zodat je niet zonder reden contact gegevens mee stuurt. Denk er wel aan om je referenties in te lichten, zodat ze niet voor een verassing komen te staan als ze gebeld worden.

Onze sponsoren