Studieinformatie

Technische Natuurkunde


Technische Natuurkunde is toegepaste natuurkunde. Die formules en sommen waarmee je de afgelopen jaren bezig bent geweest, krijgen opeens een spannende kant. Hoe houd je een raket in de lucht? Hoe maak je een röntgenfoto of een echobeeld? Hoe werkt een laser en wat kun je ermee? Onze technologie is gebaseerd op het begrijpen en benutten van allerlei natuurkundige wetmatigheden op het gebied van licht, geluid, warmte, magnetisme en elektriciteit. Jij gebruikt die wetten. Om iets te maken. Om iets te bereiken.

Opbouw opleiding Technische Natuurkunde

De voltijdopleiding Technische Natuurkunde bestaat uit een propedeuse (een jaar) en een hoofdfase (drie jaar). Elk jaar is onderverdeeld in vier blokken van tien weken. De opleiding bestaat uit de ‘major’ en de ‘minor’. De major zijn de (verplichte) vakken die bij de studie Technische Natuurkunde horen. De minor zijn vakken die je zelf kunt kiezen binnen de eigen opleiding, bij andere opleidingen van De Haagse Hogeschool of bij andere hogescholen. Een overzicht van de vakken van de major zijn hier te vinden.


Jaar 1

In het propedeusejaar van de bachelor Technische Natuurkunde ga je dieper in op de natuurkunde die je nog van school kent. Hoe werken ook alweer de mechanica, de warmteleer en de optica? Je krijgt regelmatig practicumlessen en belangrijke vakken als elektrotechniek en wiskunde. Ook ga je in kleine groepjes langs bedrijven en instellingen voor het project ‘Beroepsbeeld’, zodat je een goed beeld krijgt van alle mogelijkheden.

Jaar 2

De basisvakken krijgen in het tweede jaar van de studie Technische Natuurkunde meer diepgang. Je wordt ingewijd in de geheimen van de moderne natuurkunde, zoals Einsteins relativiteitstheorie. Jouw ‘speelterrein’ breidt zich uit met atoom- en kernfysica, thermodynamica en vastestoffysica. Je doet onderzoeksprojecten in een laboratorium, waarbij je de aanpak leert aan de hand van voorbeelden uit het verleden.

Jaar 3

Het derde jaar van de opleiding Technische Natuurkunde kent een aantal vaste vakken. Ook doe je een bedrijfsproject. Aan de hand van een reëel vraagstuk vanuit het bedrijfsleven leer je hoe een goede projectorganisatie in elkaar steekt. Hiervoor ga je soms naar het bedrijf en zit je ook deels op school. We zorgen voor een multidisciplinaire link met het bedrijfsleven. Zo streven we er ook naar dat je de projecten zo veel mogelijk samen met studenten Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek uitvoert. Hoogstwaarschijnlijk werk je later ook met deze beroepsgroepen samen. Verder loop je dit jaar je eerste stage.

Jaar 4

In het eerste halfjaar kun je met je studie twee kanten op. Je kunt met je minor de verdieping opzoeken of de verbreding (specialist of allrounder). Het tweede halfjaar loop je zeventien weken stage, die uitmondt in je afstudeerscriptie.

Onze sponsoren